Главна страница

За нас

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 г струва 4200 лв. до 15 дни и по 200 лв. за всеки следващ ден

НЕОНАТОЛОГИЯДиагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама4200,00 до 15 дни

За всеки следващ ден по 200,00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест950,00 до 5 дни

За всеки следващ ден по 100,00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест1340,00 до 7 дни

За всеки следващ ден по 120,00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест800,00 до 5 дни

За всеки следващ ден по 50,00 лв.

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест1200,00 до7 дни

За всеки следващ ден по 70,00 лв.

Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения1200,00 до 10 дни

За всеки следващ ден по 50,00 лв.

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии1200,00 до 10 дни

За всеки следващ ден по 50,00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест2180,00 до10 дни

За всеки следващ ден по 200,00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест3780,00 до 10 дни

За всеки следващ ден по 200,00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото 2900,00 до 10 дни

За всеки следващ ден по 200,00 лв.

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото5230,00 до 10 дни

За всеки следващ ден по 200,00 лв.

Грижа за здраво новородено дете400,00 до 5 дни

За всеки следващ ден по 30,00 лв.

Допълнителен престой на недоносени бебета в клиниката по Неонатология по желание на родителите 40,00 на ден Пакет “ Проследяване на доносено новородено “

- Трансфонтанелна ехография

- Кръвна група на бебето

- Кръвна картина ( хемоглобин, левкоцити, тромбоцити, хематокрит) с кръвна захар при изписването

- Лекция- включва първа грижа за новороденото в дома, необходими дрешки и др. Отговори на най-често задавани въпроси.

- Контролен преглед в рамките на първия месец от изписването

150,00 Пакет “ Проследяване състоянието на недоносено дете”

- Лекция- включва първа грижа за новороденото в дома, необходими дрешки и др. Отговори на най-често задавани въпроси.

- 1 месец от изписването – преглед, трансфонтанелна ехография и кръвна картина

( хемоглобин, левкоцити, тромбоцити, хематокрит) с ретикулоцити

- 3 месец от изписването - трансфонтанелна ехография, неврологичен преглед и преценка на психомоторното развитие на детето.

- 6 месец от изписването - преценка на психомоторното развитие на детето и консултация за започване на рутинните ваксини по имунизационния календар на Република България

300,00Трансфонтанелна ехография50,00Обезболяване на раждане200,00Амниоцентеза 150,00Хистероскопия- оперативна 400.00Инцизия или марсупилизация на Бартолинит200.00Прекъсване на бременност по желание 200,00Болничен престой за един леглоден - неосигурени пациенти30,00