Последвани
д-р Васил Пепелджийски
ас. Илка Раданова
ас. Илка Раданова
Клинична психология
д-р Димитър Лашков
д-р Димитър Лашков
Ортопедия и травматология
д-р Веселина Михайлова
д-р Веселина Михайлова
Кожни и венерически болести
д-р Лиони Юсеф Хаджи
д-р Лиони Юсеф Хаджи
Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Живко Сиромахов
д-р Веселка  Генадиева
д-р Веселка Генадиева
Ендокринология и болести на обмяната