За нас

Съвременната апаратура, с която разполага медицинският център, скъсява времето за получаване на резултатите. Това предоставя възможност за бърза диагностика и своевременно лечение.

Извършва цялата гама:

  • хематологични изследвания
  • микробиология
  • имунология