За нас

Позволява директно пренасяне на изображението от апарата на компютър, което позволява на специалиста и пациента да добие визуална представа за съществуващите здравословни изменения

Позволява диагностика на заболявания на:

  • ушите
  • носа
  • гърлото
  • ларинкса