За нас

Цялосто оборудване на кабинета, което улеснява специалиста да затвори цикъла от кардиологични изследвания

Кабинетът е оборудван със:

  • съвременен 3D кардиоехограф
  • Холтер
  • ЕКГ