За нас

Основната цел на обучението по козметика е усвояване на система от знания, умения и навици при прилагане на козметични грижи, свързани със здравето и красотата на човека и грижи при болни хора със заболявания на основните органи и системи.

Основна цел на обучението по козметика е усвояване на система от знания, умения и навици при прилагане на козметични грижи, свързани със здравето и красотата на човека и грижи при болни хора със зъболявания на основните органи и системи.

Основна задача при подготовката на обучаващите е да се създаде определено клинично мислене и правилен подход в планирането и приложенето на козметични грижи.

Учебната козметика включва три основни задачи:

  • Усвояване същността на козметичната професия: красотата и здравето на човека и козметични грижи. Тази част от програмата предлага връзка между козметичните грижи и хуманитарните дисциплини: психология, хигиена, етика и др.
  • Изучава козметичните грижи при болния човек – болнична хигиена, лабораторни изследвания, медикаменти, терапии и козметична техника.
  • Разглежда основните патологични състояния и симптоми в козметичната практика, козметична диагноза и планиране на лечение.

  След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да знае:
  • Анатомия и физиология на човека.
  • Диагноза на кожа.
  • Основна характеристика на съвременния масаж на кожа.
  • Техника на масажа. Видове масажи.
  • Физиологично действие на масажа.
  • Хигиена на работното място.
  • Козметична апаратура.
  • Козметични грижи свързани със здравето и красотата на човека.
  • Дерматология в козметиката.
  • Микробиология и инфекциозни заболявания - основни познания.
  • Съвременни средства за козметични процедури.
  • Професионални умения за клинично мислене и индивидуален подход в планирането и прилагането на козметични грижи и лечение.
  • Връзка на козметичната професия с други науки и хуманитарни дисциплини /психология, етика, хигиена, естетика и др./.
  • Професионално общуване.
  • Технология на козметичните продукти.
  • Приложение на Аромотерапия, Фитотерапия и Антистресова терапия в козметиката.
  • Новости в световната козметика.
  • Видове масажи и грижи за тялото.
  • Декоративна козметика.