За нас

НИЕ ОБЕДИНЯВАМЕ ХОРАТА, ЗА ДА СИ ПОМАГАТ!!

Старозагорската Червенокръстка организация, като неделима част от националното дружество, водена от основните му принципи, чрез дейности и програми, работи за мобилизиране на местни общности ресурси в подкрепа на деца и възрастни хора в риск. Чрез мрежата си от доброволци и в сътрудничество с други партньорски организации допринася за облекчаване и предотвратяване на човешкото страдание при бедствени и критични ситуации и уважение на човешката личност.