За нас

Медико-диагностична лаборатория на д-р Тошкина предлага лабораторни изследвания на базата на направления за клиниколабораторна диагностика.

Направление на клиниколабораторна диагностика
 • Хематологична диагностика
 • Биохимични изследвания
 • Ензимна диагностика
 • Микроелементи и олигоелементи
 • Диагностика на урина
 • Кръвосъсиране
 • Наркотични вещества
 • Хуморален имунен отговор
 • Серологична диагностика
 • Автоимунитет
 • Имунохематологична диагностика
 • Микробиология
 • Имуногенетика
 • Клетъчен имунитет
 • Диагностика за алергия
 • Изследвания за диабет
 • Друга специализирана диагностика
 • Туморни маркери
 • Изследване на хламидии
 • Паразитна диагностика
 • Диагностика на остеопороза
 • Хормонална диагностика