За нас

Медико-Диагностична Лаборатория по цито-хистопатология “Хипократ” е съвременно оборудвана лаборатория, в която се използва модерна апаратура и консумативи с най-високо качество. Нашата цел е всеки пациент да получи бързото качествно и коректно обслужване.

В Медико-Диагностична Лаборатория по цито-хистопатология “Хипократ” се извършват следните изследвания:

- Цитологични изследвания - влагалищни цитонамазки / ПАП - тест/

- Хистология

- Имунохистохимия

- Хистохимия

- Туморна и нетуморна диагностика