За нас

Списанията от поредицата “Rp./” на издателство “Пролидиабет” - българският партньор на “Универсимед” – Виена (www.universimed.at), предоставят актуална информация за най-новите медицински достижения, представена лично от авторите им или от световноизвестни специалисти в съответната област.

Изданията съдържат:

 -  доказателствени проучвания за най-новите лекарства и методи;

 -  актуална медицинска информация;

 -  научни съобщения за практическия опит на изявени български и световни специалисти.

Главен редактор на поредицата списания “Rp./” е доц. д-р Владимир Христов, директор на Института по метаболитен синдром и Медицински директор на Центъра за образна диагностика и превантивна медицина “ПРО ВИТА”.

Сп.“Rp./Диабет и метаболизъм” в тираж 4000 броя. Разпространява се безплатно до ендокринолози, кардиолози, специалисти по вътрешни болести, както и до голям брой общопрактикуващи лекари. Отговорeн редактор – проф. д-р Михаил Боянов.

Сп.“Rp./Неврология и психиатрия” в тираж 3000 броя. Разпространява се безплатно до невролози, психиатри, психолози, психоаналитици и до голям брой неврохирурзи и общопрактикуващи лекари. Отговорeн редактор - доц. Милена Миланова.

Издателство “Пролидиабет”

1612 София, ул. “Ами Буе” № 72, тел. 02 / 953 05 23, 02 / 953 07 97,

0896 746823, 0899 961140  E-mail: prolidiabet@abv.bg