За нас

Медицински център Репромед ЕООД -гр. Плевен е създаден в края на 2010 т. и синтезира в себе си концепцията за качествена, конкурентна, достъпна и най-вече човечна медицинска услуга.

Медицинският център е разположен в отделно крило на новопостроена сграда в унисон със съвременните тенденции в архитектурно и дизайнерско отношение. Намира се на адрес гр.Плевен, ул.Васил Априлов 14.

Състои се от два сектора:

-Амбулаторен сектор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория;

-Сектор асистирана репродукция.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОМЕД ЕООД – Плевен е регистриран като лечебно заведение за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ с Управител Д-р Веселин Петков Пенков.

Притежава Удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация и Разрешение на Министерство на здравеопазването за извършване на дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

Лечебното заведение има акредитеционна оценка отлична за цялостна медицинска дейност.
Медицински център Репромед ЕООД – Плевен има сключен договор с Център за Асистирана репродукция и извършва дейност по асистирана репродукция на жени, на които е издадена заповед, че са одобрени за финансово подпомагане със средства от Фонда.

ДЕЙНОСТИ И ПРОЦЕДУРИ

Амбулаторен сектор със СМДЛ

♦ Гинекология – консултативни и профлактични гинеколодични прегледи и лечение, ултразвукова диагносктика и цито- хистологични изследвания на маточната шийка;♦ Акушерство – ултразвукови изследвания на плода, интензивна женска консултация;♦ Семейно планиране и контрацепция;♦ Диагностика и лечение на климатериум при жените, хормонозаместителна терапия;♦ Клинично – лабораторна диагностика

Сектор асистирана репродукция

♦ Анализ на мъжки стерилитет;♦ Анализ на женски стерилитет;♦ Инукция на овулацията и контролирана овариална хиперстимулация;♦ Фоликуларна пункция под ултразвуков контрол;♦ Инсеминация – съпружеска или донорска;♦ IVF/ET – процедура♦ ICSI/ЕТ- процедура;♦ Замразяване (криоконсервация) и съхраняване на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.