За нас

Районна колегия - Плевен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Плевенският Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи стоматолози от областта.

По силата на влезлия от 21.07.1998г. ЗСО /Закон за съсловните организации на лекари и стоматолози/ на 11.12.1998г. бе свикано първото общо събрание на стоматолозите от от регион - Плевен. На това събрание беше избран Управителен съвет / УС /, Контролна комисия / КК /, Комисия по професионална етика / КПЕ / и делегати за Учередителния конгрес на ССБ / Съюза на стоматолозите в България /, който се състоя на 21.01.1999г. в София. ССБ е първоприемник на съществуващият дотогава БСС / Български стоматологичен съюз /.

Във всички региони в България бяха създадени Регионални колегии / РК /, които обхващат стоматолозите от тях.

Районна колегия - Плевен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Плевенският Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи стоматолози от областта.

Съгласно Устава ежегодно се провеждат годишни събрания, на които се разискват проблемите на стоматолозите и състоянието на здравното осигуряване със стоматологична помощ на населението.

БЗС - Плевен е в непрекъсната връзка с РЗОК - Плевен за осигуряване ефективно стоматологично обслужване на здравноосигурените лица.

БЗС - Плевен работи с всички институции на общинско и областно ниво по въпроси на оралното здраве на населението.

Плевен е домакин на форум по дентална медицина
Плевен е домакин на форум по дентална медицина

Регионален форум по дентална медицина – Панорама  се откри днес в зала „Магнум“ на Втора клинична...

РФДМ "Панорама" 2018г.
5800,  Плевен,
Зала Магнум - Втора клинична база
На
15.2.2018

Публикации

Плевен е домакин на форум по дентална медицина
Плевен е домакин на форум по дентална медицина
Публикация
Най-младият председател на Районна зъболекарска колегия е в Плевен
Най-младият председател на Районна зъболекарска коле...
Публикация
Най-младият председател на Районна зъболекарска колегия е в Плевен
Най-младият председател на Районна зъболекарска колегия е в Плевен

Д-р Павлин Стефанов е новоизбраният председател на Районната зъболекарска колегия  в Плевен.  Изб...

Плевен е домакин на Четвърти национален форум по дентална медицина
Плевен е домакин на Четвърти национален форум по дентална медицина

Плевен е домакин на Четвърти национален форум по дентална медицина, който се откри днес в зала „М...

Събития

РФДМ "Панорама" 2018г.
РФДМ "Панорама" 2018г.
Събитие
07.04. - Международният ден на здравето.

          Уважаеми колеги,          РК на БЗС - Плевен организира тържество по случай Международ...

До офисите на Районните колегии на БЗС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Имаме удоволствието да Ви поканим на Четвърти Национален форум по дентална медици...

Четвърти национален форум по дентална медицина Плевен
Четвърти национален форум по дентална медицина Плевен

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ГР. ПЛЕВЕН 27.03.2015 г. - 29.03.2...