За нас

Районна колегия - Плевен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Плевенският Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи стоматолози от областта.

По силата на влезлия от 21.07.1998г. ЗСО /Закон за съсловните организации на лекари и стоматолози/ на 11.12.1998г. бе свикано първото общо събрание на стоматолозите от от регион - Плевен. На това събрание беше избран Управителен съвет / УС /, Контролна комисия / КК /, Комисия по професионална етика / КПЕ / и делегати за Учередителния конгрес на ССБ / Съюза на стоматолозите в България /, който се състоя на 21.01.1999г. в София. ССБ е първоприемник на съществуващият дотогава БСС / Български стоматологичен съюз /.

Във всички региони в България бяха създадени Регионални колегии / РК /, които обхващат стоматолозите от тях.

Районна колегия - Плевен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Плевенският Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи стоматолози от областта.

Съгласно Устава ежегодно се провеждат годишни събрания, на които се разискват проблемите на стоматолозите и състоянието на здравното осигуряване със стоматологична помощ на населението.

БЗС - Плевен е в непрекъсната връзка с РЗОК - Плевен за осигуряване ефективно стоматологично обслужване на здравноосигурените лица.

БЗС - Плевен работи с всички институции на общинско и областно ниво по въпроси на оралното здраве на населението.

РК на БЗС - Плевен създаде публикация
2018
Плевен е домакин на форум по дентална медицина
Плевен е домакин на форум по дентална медицина

Регионален форум по дентална медицина – Панорама  се откри днес в зала „Магнум“ на Втора клинична...

РК на БЗС - Плевен създаде събитие
2018
РФДМ "Панорама" 2018г.
5800,  Плевен,
Зала Магнум - Втора клинична база
На
15.2.2018

Публикации

Плевен е домакин на форум по дентална медицина
Плевен е домакин на форум по дентална медицина
Публикация
Най-младият председател на Районна зъболекарска колегия е в Плевен
Най-младият председател на Районна зъболекарска коле...
Публикация
РК на БЗС - Плевен създаде публикация
2017
Най-младият председател на Районна зъболекарска колегия е в Плевен
Най-младият председател на Районна зъболекарска колегия е в Плевен

Д-р Павлин Стефанов е новоизбраният председател на Районната зъболекарска колегия  в Плевен.  Изб...

РК на БЗС - Плевен създаде публикация
2015
Плевен е домакин на Четвърти национален форум по дентална медицина
Плевен е домакин на Четвърти национален форум по дентална медицина

Плевен е домакин на Четвърти национален форум по дентална медицина, който се откри днес в зала „М...

Събития

РФДМ "Панорама" 2018г.
РФДМ "Панорама" 2018г.
Събитие
РК на БЗС - Плевен създаде публикация
2015
07.04. - Международният ден на здравето.

          Уважаеми колеги,          РК на БЗС - Плевен организира тържество по случай Международ...

РК на БЗС - Плевен създаде публикация
2015
До офисите на Районните колегии на БЗС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Имаме удоволствието да Ви поканим на Четвърти Национален форум по дентална медици...

РК на БЗС - Плевен създаде публикация
2015
Четвърти национален форум по дентална медицина Плевен
Четвърти национален форум по дентална медицина Плевен

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ГР. ПЛЕВЕН 27.03.2015 г. - 29.03.2...