Главна страница

За нас

За лечение на леки и умерени инфекции, причинени от чувствителни на левофлоксацин микроорганизми като: остър синузит; хроничен бронхит; придобита в обществото пневмония; инфекции на отделителната система, в това число пиелонефрит; хроничен бактериален простатит; кожни и мекотъканни инфекции.

                                                                     ХИНОЛОНИ

Синтетични противомикробни средства.

Хинолоните без флуорен атом притежават бактериостатичен ефект.

Флуорхинолони

Съдържат флуорен атом в молекулата си. Отличават се с много добро разпределение в тъканите, проявяват бактерициден ефект. Той е най-силен по-времена бактериалния растеж и делене.

Емперично лечение с Левокса - Защо?

  • В 30-35% не се установява причинител
  • Необходимо е незабавно лечение

Условияза емпирично лечение:

1. Широк спектър

2. Бърза и висока концентрация

3. Висока клинична ефективност

4. Добра поносимост и удобен прием

—Трета генерация широкоспектърен бактерициден флуорохинолон – разширяване на терапевтичните показания, подобряване на клиничната ефективност, алтернатива на лечение с бета-лактами и макролиди при резистненти щамове;

Levoxa-Actavis

  • —Високи серумни и тъканни концентрации – активност срещу основните патогени
  • —Еднократен дневен прием, независимо от храната
  • —Удобен за switch therapy без промяна в дозировката
  • —Добра поносимост и безопасност
  • —Фармакоикономически изгоден продукт – най-ниска цена на пазара