За нас

Лабораторен център Европа разполага с високоспециализирана и модерна лабораторна апаратура ,с която се работи по международно утвърдени аналитични методи и се извършва широка гама изследвания.

ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА

Ние сме единственото медицинско заведение на територията на област Хасково ,което има договор с НЗОК за диагностика на всички полово предавани инфекции и вирусни хепатити. Лабораторният център работи с НЗОК цялостния пакет изследвания от обема на Клинична лаборатория ,Вирусология и Микробиология, както и с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактични програми и с пациенти от платения прием.

 В лабораторен център Европа е внедрена интегрирана лабораторна информационна система с възможност за архивиране на резултатите от всички проведени изследвания и уникална бар-код идентификация на взетите проби. Всекидневният качествен контрол гарантира надеждността на клинико-лабораторните резултати. Участваме в Националната система за осигуряване на качеството и в международни програми за външен качествен контрол –Instand Германия.