За нас

 

От 1 април 2019г. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

 

Изпълнителната агенция "Медицински одит" е създадена с цел контрол на медицинското обслужване и мониторинг на лечебните заведения.
 

Изпълнителната агенция "Медицински одит" е създадена с цел контрол на медицинското обслужване и мониторинг на лечебните заведения. Извършва проверки по сигнали и жалби на физически и юридически лица

ЦЕЛИ

  • Да проверява структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведение.
  • Да проверява спазването на правата на пациентите в лечебните заведения.
  • Да проверява спазването на медицинските стандарти в лечебните заведение.
  • Да следи за качеството на медицинското обслужване в съответствие с утвърдените медицински стандарти.
  • Да проверява начина, по който лечебните заведения разходват средствата предоставени им от републиканския бюджет.
  • Да осъществява дейност по предотвратяване на корупционни прояви и практики в лечебните заведения.
  • Да следи за осигуряването на основния пакет от здравни грижи гарантиран от НЗОК/РЗОК, както и предоставянето на здравни услуги по договори сключени между застрахователите и изпълнителите на медицинска помощ.

Изпълнителен директор на ИАМО е доц. д-р Златица Петрова

Зам.-директор е  Татяна Иванова

Главен секретар е Димитър Евлогиев

Медицинска помощ, оказана на деца - хронология, анализ, изводи
Медицинска помощ, оказана на деца - хронология, анализ, изводи

Обхват на анализа:1. Проблеми с качеството на предоставеното медицинско обслужване.2. Нарушени пр...

Златица Петрова стана професор
Златица Петрова стана професор

Доц. Златица Петрова, изпълнителен директор на агенцията за медицински одит, стана професор. Тя  ...

Публикации

Медицинска помощ, оказана на деца - хронология, анализ, изводи
Медицинска помощ, оказана на деца - хронология, анал...
Публикация
Златица Петрова стана професор
Златица Петрова стана професор
Публикация
Шефът на ловешката лекарска колегия хвърли оставка след смъртта на бебето в Тетевен
Шефът на ловешката лекарска колегия хвърли оставка след смъртта на бебето в Тетевен

Председателят на Регионалната колегия на Българския лекарски съюз в Ловеч д-р Радослав Иванов под...

Излезе докладът по случая с родилката в Тетевен
Излезе докладът по случая с родилката в Тетевен

"Извод:...Медицинският екип е неглижирал състоянието на плода и е направил пропуски при воденето ...