За нас

Изпълнителната агенция "Медицински одит" е създадена с цел контрол на медицинското обслужване и мониторинг на лечебните заведения.

Изпълнителната агенция "Медицински одит" е създадена с цел контрол на медицинското обслужване и мониторинг на лечебните заведения. Извършва проверки по сигнали и жалби на физически и юридически лица

ЦЕЛИ

 • Да проверява структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведение.
 • Да проверява спазването на правата на пациентите в лечебните заведения.
 • Да проверява спазването на медицинските стандарти в лечебните заведение.
 • Да следи за качеството на медицинското обслужване в съответствие с утвърдените медицински стандарти.
 • Да проверява начина, по който лечебните заведения разходват средствата предоставени им от републиканския бюджет.
 • Да осъществява дейност по предотвратяване на корупционни прояви и практики в лечебните заведения.
 • Да следи за осигуряването на основния пакет от здравни грижи гарантиран от НЗОК/РЗОК, както и предоставянето на здравни услуги по договори сключени между застрахователите и изпълнителите на медицинска помощ.
 • Изпълнителен директор на ИАМО е доц. д-р Златица Петрова

  Зам.-директор е  Татяна Иванова

  Главен секретар е Димитър Евлогиев

  Публикации

  Медицинска помощ, оказана на деца - хронология, анализ, изводи
  Медицинска помощ, оказана на деца - хронология, анал...
  Публикация
  Златица Петрова стана професор
  Златица Петрова стана професор
  Публикация