За нас

Болница "Св. Лазар" е посветена на женското здраве – от помощта при проблемно зачеване, през професионална грижа по време на бременността, до най-съкровения миг – посрещането на новия живот

Болница "Св.Лазар" е посветена на женското здраве – от помощта при проблемно зачеване, през професионална грижа по време на бременността, до най-съкровения миг – посрещането на новия живот. Основната стратегия залегнала в дейността ни е да предоставяме висококачествени грижи за жените, разчитайки на най-модерните съвременни технологии в оборудването и възможно най-квалифицирания екип от специалисти, лекари, акушерки и медицински сестри.

Философията, от която се ръководим винаги, е осигуряването на пълна информация за състоянието на пациентите. За разрешаването на важни диагностични и терапевтични проблеми допринася както оборудването с нова и най-съвременна техника, така и високоспециализирания и компетентен екип, с който болницата разполага.

Основните показатели на акушерската помощ в болница “Св.Лазар” - София, са сравними с тези в най-добрите болнични заведения от този род в индустриално развитите страни.

Един от най-важните показатели за нивото на акушерската и неонатологична помощ в едно здравно заведение е Перинаталната детска смъртност (ПДС). Той се изчислява на 1000 живородени деца и представлява броя починали деца в периода от 28-ма гестационна седмица до 168-мия час след раждането. Стойността му в “Св. Лазар” е едва 1,1% за 10-годишен период (2 случая, проследявани извън болницата и загинали вътрематочно преди постъпването им в лечебното заведение) при 12,3% ежегодно за страната. Особено показателна в тази насока е и интранаталната детска смъртност (броят загинали деца по време на самото раждане) като съставна част от ПДС. В болница “Св. Лазар”, за целия период на нейната дейност, този показател е 0%. Друг важен показател е майчината смъртност. Това е смъртността на пациентки, преминали през болничното заведение и починали във връзка с усложнения на бременността или раждането. При нас този показател също е 0%.