Главна страница

За нас

Проследяване физическото и нервнопсихическото развитие на детето, съвети за захранване, клинични прегледи, ваксинации, денонощно разположение и телефонна връзка с педиатър

Ежемесечни детски консултации:

- антропометрични измервания (тегло, ръст, обиколки на тялото), проследяващи физическото и нервно психическо развитие на вашето дете
- индивидуален подход и съвети за захранване според възрастта на детето
- клинични прегледи, съвети за двигателното и нервно психическо развитие
- ваксини по Български имунизационен календар (извънредни ваксини по желание на родителите се заплащат допълнително)
- профилактични изследвания (кръв, урина)­ първи, ­шести­, дванайсти месец
- при заболяване или друг проблем, посещения в клиниката колкото са необходими по
преценка на педиатъра
- денонощно разположение и телефонна връзка с педиатъра