За нас

Професионална организация на акушерките в България

Алианс на българските акушерки е професионална неправителствена организация, регистрирана по закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на СГС от 07.03.2012 г.

Алиансът на българските акушерки осъществява общественополезна дейност, свързана с информиране и обучение на потребителите на акушерски услуги, със защита на правата и интересите на практикуващите професията „акушерка”, както и на кандидати за професията „акушерка” като съсредоточава усилията си в следните основни насоки:

  • Предоставяне на информация относно предлаганите акушерски услуги
  • Информиране и обучение на потребителите на акушерски услуги относно добрите практики в семейното здравеопазване и защита правата на бременната, родилката, новороденото и тяхното семейство
  • Информиране и обучение на практикуващи и бъдещи акушерки относно добрите международни акушерски практики и тяхното приложение в Р. България съгласно действащата нормативна уредба
  • Организиране и провеждане на курсове за квалификация и продължаващо обучение на акушерки
  • Предоставяне на информация за действащото в Р. България законодателство в областта на акушерските услуги
  • Проучване на световния опит в областта на акушерските услуги и изготвяне на предложения за правни, икономически и политически мерки за подобряване на акушерската практика и за защита на практикуващите акушерки в Р. България.
  • Съвместна работа с организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в Р. България, както и пред международни партньори в сферата на акушерската дейност и обучение;
  • Спомага за постигането на съвременно здравеопазване, отстоява професионалните права на акушерките в рамките на законовата си компетентност, съдейства за постигане на благоприятни и съвременни условия на труд и на обучение на акушерките, съдейства за осъществяване на промени в системата на здравеопазването в интерес на обществото и за решаване на проблемите в здравеопазването.
От
24.1.2020
До
25.1.2020
От
24.1.2020
До
25.1.2020

Публикации

Международния ден на акушерките - 5 май!
Международния ден на акушерките - 5 май!
Публикация
Акушерките – липсващото звено
Акушерките – липсващото звено
Публикация
От
24.1.2020
До
25.1.2020
Семинар на тема ХРАНЕНЕ
4000,  Пловдив,
Аудиториен комплекс на Медицински университет Пловдив
На
1.12.2018

Събития

Обучение "СЛЕДРОДИЛНА ПАТРОНАЖНА АКУШЕРСКА ГРИЖА"
Обучение "СЛЕДРОДИЛНА ПАТРОНАЖНА АКУШЕРСКА ГРИЖА"
Събитие
Семинар на тема ХРАНЕНЕ
Семинар на тема ХРАНЕНЕ
Събитие
Международния ден на акушерките - 5 май!
Международния ден на акушерките - 5 май!

Мото от Международна Конфедерация на акушерките - "Акушерки за по-добро бъдеще"Тема: " Aкушерките...

Акушерките – липсващото звено
Акушерките – липсващото звено

Автор: Olga  Източник: http://doula.bg/2015/05/04/5may2015/А сега ще обясня защо това е толкова в...

Алианса на българските акушерки настоява за отделен медицински стандарт за акушерство
Алианса на българските акушерки настоява за отделен медицински стандарт за акушерство

На пресконференцията, която се проведе в деня на акушерките 5 май, Алианса на българските акушерк...

Емилия Казълова, председател на Алианса на акушерките: Колегите са малко, 90% работят на две места
Емилия Казълова, председател на Алианса на акушерките: Колегите са малко, 90% работят на две места

Интервюто е за вестник Дневник: http://www.dnevnik.bg/intervju/2015/04/30/2523390_...Случай от ми...