За нас

Професионална организация на акушерките в България

Алианс на българските акушерки е професионална неправителствена организация, регистрирана по закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на СГС от 07.03.2012 г.

Алиансът на българските акушерки осъществява общественополезна дейност, свързана с информиране и обучение на потребителите на акушерски услуги, със защита на правата и интересите на практикуващите професията „акушерка”, както и на кандидати за професията „акушерка” като съсредоточава усилията си в следните основни насоки:

 • Предоставяне на информация относно предлаганите акушерски услуги
 • Информиране и обучение на потребителите на акушерски услуги относно добрите практики в семейното здравеопазване и защита правата на бременната, родилката, новороденото и тяхното семейство
 • Информиране и обучение на практикуващи и бъдещи акушерки относно добрите международни акушерски практики и тяхното приложение в Р. България съгласно действащата нормативна уредба
 • Организиране и провеждане на курсове за квалификация и продължаващо обучение на акушерки
 • Предоставяне на информация за действащото в Р. България законодателство в областта на акушерските услуги
 • Проучване на световния опит в областта на акушерските услуги и изготвяне на предложения за правни, икономически и политически мерки за подобряване на акушерската практика и за защита на практикуващите акушерки в Р. България.
 • Съвместна работа с организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в Р. България, както и пред международни партньори в сферата на акушерската дейност и обучение;
 • Спомага за постигането на съвременно здравеопазване, отстоява професионалните права на акушерките в рамките на законовата си компетентност, съдейства за постигане на благоприятни и съвременни условия на труд и на обучение на акушерките, съдейства за осъществяване на промени в системата на здравеопазването в интерес на обществото и за решаване на проблемите в здравеопазването.
От
24.1
До
25.1
 • Ще присъствате ли
От
24.1
До
25.1
 • Ще присъствате ли

Публикации

Международния ден на акушерките - 5 май!
Международния ден на акушерките - 5 май!
Публикация
Акушерките – липсващото звено
Акушерките – липсващото звено
Публикация
От
24.1
До
25.1
 • Ще присъствате ли
Семинар на тема ХРАНЕНЕ
4000,  Пловдив,
Аудиториен комплекс на Медицински университет Пловдив
На
1.12
 • Ще присъствате ли

Събития

Обучение "СЛЕДРОДИЛНА ПАТРОНАЖНА АКУШЕРСКА ГРИЖА"
Обучение "СЛЕДРОДИЛНА ПАТРОНАЖНА АКУШЕРСКА ГРИЖА"
Събитие
Семинар на тема ХРАНЕНЕ
Семинар на тема ХРАНЕНЕ
Събитие
Международния ден на акушерките - 5 май!
Международния ден на акушерките - 5 май!

Мото от Международна Конфедерация на акушерките - "Акушерки за по-добро бъдеще"Тема: " Aкушерките...

Акушерките – липсващото звено
Акушерките – липсващото звено

Автор: Olga  Източник: http://doula.bg/2015/05/04/5may2015/А сега ще обясня защо това е толкова в...

Алианса на българските акушерки настоява за отделен медицински стандарт за акушерство
Алианса на българските акушерки настоява за отделен медицински стандарт за акушерство

На пресконференцията, която се проведе в деня на акушерките 5 май, Алианса на българските акушерк...

Емилия Казълова, председател на Алианса на акушерките: Колегите са малко, 90% работят на две места
Емилия Казълова, председател на Алианса на акушерките: Колегите са малко, 90% работят на две места

Интервюто е за вестник Дневник: http://www.dnevnik.bg/intervju/2015/04/30/2523390_...Случай от ми...