Описание

Pyrgo Meda Ltd. (Пирго Меда ЕООД) е новосъздадена българска фирма, част от партньорска мрежа фирми, опериращи в Централна и Югоизточна Европа, с дейност в областта на високите и иновативни технологии в медицината.

Pyrgo Meda Ltd. (Пирго Меда ЕООД) е новосъздадена българска фирма, част от партньорска мрежа фирми, опериращи в Централна и Югоизточна Европа, с дейност в областта на високите и иновативни технологии в медицината.

Фирмата и нейните партньори имат за цел да осигурят достъп до високотехнологични продукти, с добавена медицинска стойност и доказали клинично своята ефективност и качество, на медицинските специалисти и пациентите в Централна и Югоизточна Европа и в частност в България.

Осъществявайки мост между производителите на високотехнологични продукти в хирургията и ортопедията и медицинските специалисти в тази част на Европа, засегнатите пациентите могат да се възползват от най-съвременно лечение в своята собствена страна, разчитайки на високите професионални качества на лекуващите ги специалисти.