За нас

Pyrgo Meda Ltd. (Пирго Меда ЕООД) е новосъздадена българска фирма, част от партньорска мрежа фирми, опериращи в Централна и Югоизточна Европа, с дейност в областта на високите и иновативни технологии в медицината.

Pyrgo Meda Ltd. (Пирго Меда ЕООД) е новосъздадена българска фирма, част от партньорска мрежа фирми, опериращи в Централна и Югоизточна Европа, с дейност в областта на високите и иновативни технологии в медицината.

Фирмата и нейните партньори имат за цел да осигурят достъп до високотехнологични продукти, с добавена медицинска стойност и доказали клинично своята ефективност и качество, на медицинските специалисти и пациентите в Централна и Югоизточна Европа и в частност в България.

Осъществявайки мост между производителите на високотехнологични продукти в хирургията и ортопедията и медицинските специалисти в тази част на Европа, засегнатите пациентите могат да се възползват от най-съвременно лечение в своята собствена страна, разчитайки на високите професионални качества на лекуващите ги специалисти. 

PyrgoMeda dashboard.own_post_posted
2015
Оперативно лечение при травмите на...
PyrgoMeda dashboard.own_post_posted
2015

Публикации

Модерна операция на менискус запазва движението на колянната става (ВИДЕО)
Модерна операция на менискус запазва движението на к...
Статия