Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по акушерство и гинекология

Описание

Отделение по акушерство и гинекология - І ниво на компетентност

Разполага с 5 легла, от тях :

- родилни легла 1 легло

- стая с кът по неонатология

- родилна зала

- стая за интензивно лечение на родилки

- сектор за интензивно лечение на новородени

- изолатор/ със собствен санитарен възел/

Гинекологични легла 4 легла, в т.ч.

- стая за интензивно лечение 1 легло

- стая за наблюдение на оперирани 1 легло

- гинекологична стая 2 легла

 Операционен блок към Акушеро-гинекологично отделение

- операционна зала

- стая за интензивно лечение

Отделението разполага със следната апаратура:

Кувьоз ИК 13

ВЧ Коагулатор

Колпоскоп

Фетален монитор

Реанимационна маса за новородени

Електронож

Ултразвуков апарат „Сименс”

Началник АГ отделение д-р Славчо Тодоров GSM:0878202713

5940, Никопол, България, ул. Александър Стамболийски 27