Отделение по образна диагностика
Отделение по образна диагностика

Описание

Отделение по образна диагностика

Отделение по образна диагностика с кабинет по ехографска диагностика І ниво на компетентност 


Началник Отделение по образна диагностика д-р Mарийка Иванчева GSM: 0878202715

5940, Никопол, България, ул. Александър Стамболийски 27