Медико-диагностични лаборатории
Медико-диагностични лаборатории

Описание

Медико - диагностични лаборатории:

Медико - диагностични лаборатории са с  Медико–диагностична клинична лаборатория -І ниво на компетентност и микробиологична лаборатория 

Началник МДКЛ д-р Марин Иванов GSM:0878202714


5940, Никопол, България, ул. Александър Стамболийски 27