За нас

Музейна аптека "Хипократ" е музей на фармацията, открит през 1981 г. в Стария Пловдив.

Музейната сбирка се помещава в къщата на д-р Сотир Антониади, построена през 1872 г. конкретно за аптека.

Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
19 фев
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
19 фев
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
19 фев
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
19 фев
Древни лечители
Публикация

Публикации

Светци лечители. Манастирите в България като лечебни центрове
Светци лечители. Манастирите в България като лечебни...
Статия
Съхранение на медикаменти през Античността и Средновековието. Фармацевтични инстументи.
Съхранение на медикаменти през Античността и Среднов...
Статия
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2017
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2016
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2016
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2016
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2016
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2016
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2016
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2016
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2016
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015
Музей Аптека Хипократ dashboard.own_post_posted
2015