За нас

Частно банкиране на хемопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв с най-прецизната световна технология.

Процедурата по услуга БиоСел за хемопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв е проста и лесна за следване от родителите. Към нея се пристъпва след сключване на договор, с приложени Анамнеза на майката и Информирано съгласие за хемопоетични стволови клетки.


Тя протича на няколко етапа: Получаване, Транспортиране, Обработка, Замразяване, Съхранение. На всеки от тези етапи се прилагат мерки за идентифициране на пробата и се упражнява непрекъснат качествен контрол.

БиоСел BioCell създаде публикация
2015
БиоСел BioCell създаде публикация
2015
Най-прецизната световна технология за извличане на стволови клетки влезе в България
default image
Най-прецизната световна технология за извличане на стволови клетки влезе в България

От януари 2015 г. в лабораториите на Тъканна банка Биорегенерация работи първата в България систе...

Публикации

Замразено бъдеще, част I
Публикация
Замразено бъдеще, част I
Най-прецизната световна технология за извличане на стволови клетки влезе в България
Публикация
Най-прецизната световна технология за извличане на стволови клетки влезе в България