Описание

Неправителствена организация, която работи за повишаване качеството на знанията и професионалните умения на специалистите по репродуктивната медицина и насърчава интереса към проблемите на стерилитета и човешката репродукция
 

Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ) е неправителствена организация, създадена през 1998 г., чийто приоритет е да съдейства за повишаване качеството на знанията и професионалните умения на специалистите в областта на репродуктивната медицина и да насърчава интереса към проблемите на стерилитета и човешката репродукция.Тези задачи се реализират благодарение на съпътстващите проучвания и изследвания и разпространението на новостите на конгреси,симпозиуми и срещи. Научните форуми на БАСРЗ дават възможност за обмен на информация и спомагат за повишаване сигурността и качеството на клиничните и лабораторни процедури.

 

Управителен Съвет

Доц. д-р Емил Ковачев - председател

Доц. д-р Таня Тимева - зам. председател

Д-р Здравко Минев - зам. председател

Здравка Величкова - организационен секретар

 

Членство

Членове могат да бъдат всички, заети с практически дейности и научни изследвания, насочени към човешкия фертилитет и репродуктивното здраве. Отнася се за специалисти, работещи в областите на безплодието, репродуктивната ендокринология,контрацепцията, женската и мъжка репродуктивна хирургия, ембриологията и биологията. Могат да се включат:

  • лекари (акушер-гинеколози, уролози и представители на други специалности)
  • биолози
  • специализанти
  • студенти