Последователи
Mariya Popova
Vanya Hristova
Vanya Hristova
Студент по медицина
д-р Спаска Начева
д-р Спаска Начева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Виолета Цветкова
д-р Саня Любенов
д-р Саня Любенов
Акушерство и гинекология
д-р Николай Йорданов Тошев
д-р Николай Йорданов Тошев
Акушерство и гинекология
Десислава  Чилингирова
Десислава Чилингирова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мари Хачмериян
д-р Мари Хачмериян
Медицинска генетика
г-ца Кристина  Генчева
д-р Маргарита Райкова
д-р Маргарита Райкова
Ендокринология и болести на обмяната