Последователи
д-р Николай Йорданов Тошев
д-р Николай Йорданов Тошев
Акушерство и гинекология
Десислава  Чилингирова
Десислава Чилингирова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мари Хачмериян
д-р Мари Хачмериян
Медицинска генетика и ембриология
г-ца Кристина  Генчева
д-р Маргарита Райкова
д-р Маргарита Райкова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мария Атанасова
д-р Мария Атанасова
Клинична лаборатория