За нас

​”БулНозо” е сдружение с нестопанска цел, основано за да обедини усилията на медицинските специалисти, работещи в областта на етиологията, епидемиологията, клиниката и лечението, профилактиката и контрола на нозокомиалните инфекции (НИ).

”БулНозо” е сдружение с нестопанска цел, основано за да обедини усилията на медицинските специалисти, работещи в областта на етиологията, епидемиологията, клиниката и лечението, профилактиката и контрола на нозокомиалните инфекции (НИ) за постигане на трайно ограничаване на заболяемостта от тези инфекции в страната чрез:

  • въвеждане и прилагане на европейските норми и стандарти за добра медицинска практика при цялостното обслужване на пациентите в болничните заведения;
  • информиране на специалистите и обществеността за проблемите и постиженията на науката и практиката в областта на профилактиката и контрола на НИ;
  • разработване и осъществяване на образователни програми, отнасящи се до ограничаване на НИ;
  • осигуряване на възможности за контакти и обмен на професионален опит и знания между членовете на Асоциацията.
Бул Нозо / BulNoso създаде публикация
2017
Започна седмицата за антибиотична осведоменост
default image
Започна седмицата за антибиотична осведоменост

На 13 ноември 2017 г. започна World Antibiotic Awareness Week - Световна седмица за осведоменост ...

Бул Нозо / BulNoso създаде публикация
2017
Вътреболничните инфекции - бедствие на нашето времe
default image
Вътреболничните инфекции - бедствие на нашето времe

Поредният 5-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“  се проведе на 10 ноември, 2017 г в Униве...

Публикации

Започна седмицата за антибиотична осведоменост
Публикация
Започна седмицата за антибиотична осведоменост
Вътреболничните инфекции - бедствие на нашето времe
Публикация
Вътреболничните инфекции - бедствие на нашето времe
Бул Нозо / BulNoso създаде публикация
2015
Национален форум на БулНозо академия 2015
default image
Национален форум на БулНозо академия 2015

Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции „БулНозо” проведе своето ...

Бул Нозо / BulNoso създаде публикация
2015
5 май- Ден на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”.
default image
5 май- Ден на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръце...

Кампанията има за цел да насочи вниманието на медицинската общност, пациентите и обществото, като...

Бул Нозо / BulNoso създаде статус
2015
Уважаеми колеги, На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”.  През тази година кампанията на СЗО е със слоган : Укрепване на здравната система - „Хигиената на ръцете е Вашата входна врата” ...
Вижте още