За нас

​”БулНозо” е сдружение с нестопанска цел, основано за да обедини усилията на медицинските специалисти, работещи в областта на етиологията, епидемиологията, клиниката и лечението, профилактиката и контрола на нозокомиалните инфекции (НИ).

”БулНозо” е сдружение с нестопанска цел, основано за да обедини усилията на медицинските специалисти, работещи в областта на етиологията, епидемиологията, клиниката и лечението, профилактиката и контрола на нозокомиалните инфекции (НИ) за постигане на трайно ограничаване на заболяемостта от тези инфекции в страната чрез:

  • въвеждане и прилагане на европейските норми и стандарти за добра медицинска практика при цялостното обслужване на пациентите в болничните заведения;
  • информиране на специалистите и обществеността за проблемите и постиженията на науката и практиката в областта на профилактиката и контрола на НИ;
  • разработване и осъществяване на образователни програми, отнасящи се до ограничаване на НИ;
  • осигуряване на възможности за контакти и обмен на професионален опит и знания между членовете на Асоциацията.
Бул Нозо / BulNoso dashboard.own_post_posted
2017
Бул Нозо / BulNoso dashboard.own_post_posted
2017

Публикации

Започна седмицата за антибиотична осведоменост
Започна седмицата за антибиотична осведоменост
Публикация
Вътреболничните инфекции - бедствие на нашето времe
Вътреболничните инфекции - бедствие на нашето времe
Публикация
Бул Нозо / BulNoso dashboard.own_post_posted
2015
Бул Нозо / BulNoso dashboard.own_post_posted
2015
Бул Нозо / BulNoso dashboard.own_post_posted
2015
Уважаеми колеги, На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”.  През тази година кампанията на СЗО е със слоган : Укрепване на здравната система - „Хигиената на ръцете е Вашата входна врата” Кампанията има за цел да насочи вниманието на медицинската общност, пациентите и обществото, като цяло, към този така важен подход за ограничаване на инфекциите. Да промени поведението на медицинския персонал и акцентува още веднъж върху значимостта на хигиенната дезинфекция на ръцете.  През тази година кампанията е по-особена. Изминаха 10 години, откакто правителствата на много страни, включително и нашата, подписаха документ, че подкрепят и ще организират дейности за превенция на ИСМО/ВБИ в подкрепа на Глобалното предизвикателство на СЗО «ЧИСТИТЕ ГРИЖИ СА ПО-БЕЗОПАСНИ» . СЗО обяви кампанията « Clean Your Hands» през 2009 г и особено важно е честването на 10 години от Програмата на СЗО „Clean Care is Safer Care” 2005-2015. Тези дейности поставят хигиената на ръцете на медицинския персонал в световния дневен ред и и я утвърждават, като доказана стратегия за безопасността на пациентите, подходяща за текущо приемане и прилагане и ключов показател за качество в здравеопазването. В подкрепа на тези глобални инициативи на СЗО, повишаване компетентността на медицинските специалисти и подобряване безопасността на пациентите в нашите лечебни заведения и практики, Българската Асоциация за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции «Бул Нозо» обявява Национална Кампания по Хигиена на ръцете 2015-2020 г. под надслов «„ПОЧИСТИ/ДЕЗИНФЕКЦИРАЙ РЪЦЕТЕ СИ- СПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РЕЗИСТЕНТНИ ПАТОГЕНИ!”. Обръщаме се с призив към Вас за организиране във Вашето лечебно заведение на инициативи за отбелязване на 5 Май, 2015 – денят на „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”. Приканваме Ви да изпратите до БулНозо информация за Вашите инициативи, свързани с 5 Май, 2015, както и снимков материал, за да бъдат популяризирани. Изпратете Вашите материали на rdobrevski@gmail.com до 30 май, 2015 год.Страницата, на която можете да разгледате промоционалния клип на СЗО: #safeHANDS promotional video http://tinyurl.com/safeHANDSclip  Успех на кампанията! Доц. д-р Нина Гачева, дм                                                        Доц. д-р Росица Вачева, дм Почетен Председател на БулНозо                                         Председател на БулНозо
Вижте още