Описание

Хоспис"Добролюбие" е дъщерно дружество на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски".

Хосписът е изграден по проект на Програма ФАР през 2008г. Състои се от 2 бази:

  • 3 етаж в старата сграда на болницата
  • 4 етаж в новата част на болницата

Общия брой легла във двете бази е 40
Хосписът приема пациенти по утвърден ценоразпис на услугите, включващ цена за леглоден и допълнителни услуги, както и безплатно за онкологично болни по договор с НЗОК.

За пациентите в хосписа се грижи мултидисциплинарен екип, който включва: лекари, медицински сестри, психолози, социални работници, рехабилитатори, болногледачи, духовни лица и доброволци.

МЕДИКО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В ХОСПИСА:

• Лекарски контрол и наблюдение
• Професионални здравни грижи
• Палиативни грижи
• Общи хигиенни грижи
• Рехабилитация
• Социални грижи – осигуряване на помощни средства
• Емоционална и духовна подкрепа
• Обучение и др.

5 години отдаденост.