За нас

От месец юли 2012 година Медицинският център има сключен договор с НЗОК за извършване на рентгенологични изследвания с направления от лични лекари и специалисти.


От месец юли 2013 година в МЦ „ Фи Хелт” Пловдив са разкрити кабинети за физиотерапия , в които за лечение могат да постъпват пациенти с направления от личните лекари и специалисти.

Медицински център FiHealth Пловдив работи по НЗОК с направления от личния лекар и има регулативни стандарти за ВСД, отпуснати от РЗОК.

  • Модерно оборудвани кабинети с диагностична апаратура от последно поколение;
  • Електронна администрация, гарантираща конфиденциалност и коректност на целия здравен процес;
  • Извършване на качествени и обстойни профилактични прегледи и изследвания;
  • Последваща помощ, уточняване на диагноза и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактични прегледи;
  • Директен и бърз достъп до лекари специалисти, рaзполагащи с модерна медицинска апаратура;
  • Извършване на изследвания без ограничения и направления от личните лекари;
  • Директно записване по телефона на часове за прегледи и изследвания;
  • Възможност за дистанционни консултации в реално време;
  • Ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение до решаване на даден здравословен проблем и договор с НЗОК.
МЦ Фи Хелт създаде публикация
2016
Преглед при хирург с ехография на коремни органи САМО за 30 лв от Медицински център FiHealth Пловдив!
Преглед при хирург с ехография на коремни органи САМО за 30 лв от Медицински център FiHealth Плов...

 Ултразвукът е масово прилаган в диагностиката на заболяванията на черния дроб и жлъчната система...

Публикации

Преглед при хирург с ехография на коремни органи САМО за 30 лв от Медицински център FiHealth Пловдив!
Преглед при хирург с ехография на коремни органи САМ...
Публикация