Главна страница

За нас

Кабинетът по вътрешни болести в МЦ "Медкрос" разолага с всички възможности за извършване на консултации и диагностика при здравословни проблеми от различно естество.

Кабинетът по вътрешни болести в МЦ "Медкрос" разполага с всички възможности за извършване на консултации и диагностика при здравословни проблеми от различно естество. Предизвикателство за специалността е мултидисциплинарния подход при разрешаване на здравословния проблем. Човешкият организъм се разглежда като едно цяло, а не като отделно функциониращи системи.