Главна страница

За нас

​Болките и травмите на опорно-двигателния апарат - ръце, крака, таз, стави са обект на ортопедично-травматологична диагностика и лечение.

Болките и травмите на опорно-двигателния апарат - ръце, крака, таз, стави са обект на ортопедично-травматологична диагностика и лечение. В условията на извънболничната помощ освен прегледи, се извършват и различни манипулации - превръзки, поставяне/сваляне на шев, вътреставни инжекции, пункции на стави и т.н.