Главна страница

Описание

Отделение по Урология и Андрология. Началник на отделението Проф. д-р Йорданка Узунова, дмн.
Колективът на отделението. ААА. Колективът на отделението
Болнична стая 1
Болнична стая 2
Баня и тоалетна към всяка болнична стая
Стая за рапорт
Лекарствен шкаф
Стая за старшата и за документацията
Лекарският екип пред операционната зала