Отделение по кардиология
Отделение по кардиология
4400, Пазарджик, България, ул. "Св. Иван Рилски" №3