Отделение по кардиология

Отделение по кардиология

4400, Пазарджик, България, ул. "Св. Иван Рилски" №3