За нас

Новият превантивен център е единственото място в България, където могат да се уловят ранните промени и увреждания, които са резултат от високата захар

Центърът е единственото място в България, където могат да се уловят ранните промени и увреждания, които са резултат от високата захар, още преди разгръщането на болестта диабет. Той разполага с най-модерна апаратура за ранна диагностика, за преценка на съдовите промени в различните етапи на атерослеротичния процес, на ендотелната дисфункция, автономната и соматична невропатия, промените в ретината и др.

По данни на Българско дружество по ендокринология, захарен диабет тип 2 (ЗД2) у нас имат 7,63% от населението ≥ 20 г. От тях 3/4 са диагностицирани, а ¼ имат заболяването, но не знаят това. С предиабет (кръвни захари между нормата и диабета) са 3,7% от населението ≥ 20 г. Диабетните усложнения са тези, които водят до инвалидизация и намаляват продължителносттта на живота. Те започват и се развиват безсимптомно още преди да бъде поставена диагнозата диабет, а много често стават причина за откриването на заболяването. 

От диабетна ретинопатия страдат 21% от пациентите още в момента на поставяне на диагнозата ЗД2. Тя е водеща причина за слепота при хората на възраст 40–74 години. Диабетна нефропатия имат 18% от пациентите в момента на диагностициране на диабета. Тя е водеща причина за терминална хронична бъбречна недостатъчност. Диабетна невропатия е. налице е при 12% от пациентите при поставяне на диагнозата ЗД2. Тя е най-честото диабетно усложнение, засягащо приблизително 70% от пациентите, водеща причина за нетравматични ампутации на долен крайник. Сърдечно-съдовите заболявания са причина за фатален край при 75% от хората със ЗД2. Много по-чести са артериалната хипертония, дислипидемията (нарушен мастен профил), исхемичната болест на сърцето, мозъчно-съдовата болест.

Работата на центъра е насочена към превенция на хора в предиабетно състояние, които отговарят на критериите за включване в европейската програма за превенция. По нея има около 200 места и включените получават всички инструкции и изследвания безплатно в продължение на 3 г., каза директорът на центъра проф. Здравко Каменов.

В  хода на проекта ще бъдат диагностицирани също затлъстяване, артериална хипертония, дислипидемия и други рискови фактори и заболявания, свързани с метаболитния синдром. След широкомащабна скринингова дейност ще бъдат идентифицирани най-високо-рисковите  за развитие на ЗД2 пациенти и те ще бъдат включени в 3-годишна програма за профилактика, базирана на промяна в стила на живот и хранене и приложение на медикаменти.

Предстои да бъде разкрит и кабинет за диагностика и лечение на диабетно стъпало със специализирана манипулационна за обработка на диабетните рани. Съдовите промени при диабетното стъпало ще бъдат обект на диагностични и терапевтични процедури в разкрития в клиниката по кардиология в болницата център за вътресъдови интервенционални процедури с оглед подобряване на кръвоснабдяването. В диагностично-терапевтичния процес ще участват невролози, хирурзи и други специалисти на най-високо ниво, с които УМБАЛ „Александровска” разполага. Освен за лежащо-болните, кабинетът ще обслужва и амбулаторни пациенти.