За нас

Българското Ринологично Сдружение се чартира през ноември, 2004г. в Девин

За първи председател на сдружението се избира Проф. Д-р Огнян Деспотов.Той пръв въвежда функционалната ендоназална синус хирургия в България и има значими български приноси в областта на ринологията. След внезапната му смърт през 2009 г., която потресе цялата национална оториноларингологична общност се свиква извънредно общо събрание, на което единодушно се взима решение: Българското Ринологично Сдружение да носи името на незабравимия Човек, Професионалист и Приятел "Проф. Д-р Огнян Деспотов".

БРС ще връчва традиционно този приз и на други видни лекари за научни постижения в областта на ринологията.

От
1.12.2017
До
3.12.2017
От
1.12.2017
До
3.12.2017

Публикации

Есенни научни конференции с международно участие
Публикация
Есенни научни конференции с международно участие
www.bulgarianrhinologicsociety.org
2015

Събития

6-th BULGARIAN - ITALIAN RHINOLOGIC MEETING
&
1-st PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGIC CONFERENCE

Sofia, December 1-3, 2017
Sofia Hotel Balkan
Събитие
6-th BULGARIAN - ITALIAN RHINOLOGIC MEETING & 1-st PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGIC CONFERENCE Sofia, December 1-3, 2017 Sofia Hotel Balkan
Шеста българо-италианска ринологична среща и Първа конференция по педиатрична оториноларингология
Събитие
Шеста българо-италианска ринологична среща и Първа конференция по педиатрична оториноларингология