Описание

Българското Ринологично Сдружение се чартира през ноември, 2004г. в Девин

За първи председател на сдружението се избира Проф. Д-р Огнян Деспотов.Той пръв въвежда функционалната ендоназална синус хирургия в България и има значими български приноси в областта на ринологията. След внезапната му смърт през 2009 г., която потресе цялата национална оториноларингологична общност се свиква извънредно общо събрание, на което единодушно се взима решение: Българското Ринологично Сдружение да носи името на незабравимия Човек, Професионалист и Приятел "Проф. Д-р Огнян Деспотов".

БРС ще връчва традиционно този приз и на други видни лекари за научни постижения в областта на ринологията.