Последователи
Анелия Димитрова
Д-р Вера Димитрова Желева, дм
Д-р Вера Димитрова Желева, дм
Очни болести / Офталмология
д-р Камелия Михайлова Бачовска
Петър Димитров Георгиев
д-р Марияна   Панова
доц. Владимир Гончев, дм