Главна страница

За нас

Новият превантивен център е единственото място в България, където могат да се уловят ранните промени и увреждания, които са резултат от високата кръвна захар

Новият превантивен център към Александровска болница е единственото място в България, където могат да се уловят ранните промени и увреждания, които са резултат от високата захар, още преди разгръщането на диабет. Той разполага с най-модерна апаратура за ранна диагностика, за преценка на съдовите промени в различните етапи на атерослеротичния процес, на ендотелната дисфункция, автономната и соматична невропатия, промените в ретината и др.

По данни на Българско дружество по ендокринология, захарен диабет тип 2 (ЗД2) у нас имат 7,63% от населението ≥ 20 г. От тях 3/4 са диагностицирани, а ¼ имат заболяването, но не знаят това. С предиабет (кръвни захари между нормата и диабета) са 3,7% от населението ≥ 20 г. Диабетните усложнения са тези, които водят до инвалидизация и намаляват продължителносттта на живота. Те започват и се развиват безсимптомно още преди да бъде поставена диагнозата диабет, а много често стават причина за откриването на заболяването.

От диабетна ретинопатия страдат 21% от пациентите още в момента на поставяне на диагнозата ЗД2. Тя е водеща причина за слепота при хората на възраст 40–74 години. Диабетна нефропатия имат 18% от пациентите в момента на диагностициране на диабета. Тя е водеща причина за терминална хронична бъбречна недостатъчност. Диабетна невропатия е. налице е при 12% от пациентите при поставяне на диагнозата ЗД2. Тя е най-честото диабетно усложнение, засягащо приблизително 70% от пациентите, водеща причина за нетравматични ампутации на долен крайник. Сърдечно-съдовите заболявания са причина за фатален край при 75% от хората със ЗД2. Много по-чести са артериалната хипертония, дислипидемията (нарушен мастен профил), исхемичната болест на сърцето, мозъчно-съдовата болест.

Работата на центъра е насочена към превенция на хора в предиабетно състояние, които отговарят на критериите за включване в европейската програма за превенция. По нея има около 200 места и включените получават всички инструкции и изследвания безплатно в продължение на 3 г., каза директорът на центъра проф. Здравко Каменов.

В хода на проекта ще бъдат диагностицирани също затлъстяване, артериална хипертония, дислипидемия и други рискови фактори и заболявания, свързани с метаболитния синдром. След широкомащабна скринингова дейност ще бъдат идентифицирани най-високо-рисковите за развитие на ЗД2 пациенти и те ще бъдат включени в 3-годишна програма за профилактика, базирана на промяна в стила на живот и хранене и приложение на медикаменти.

Предстои да бъде разкрит и кабинет за диагностика и лечение на диабетно стъпало със специализирана манипулационна за обработка на диабетните рани. Съдовите промени при диабетното стъпало ще бъдат обект на диагностични и терапевтични процедури в разкрития в клиниката по кардиология в болницата център за вътресъдови интервенционални процедури с оглед подобряване на кръвоснабдяването. В диагностично-терапевтичния процес ще участват невролози, хирурзи и други специалисти на най-високо ниво, с които УМБАЛ „Александровска” разполага. Освен за лежащо-болните, кабинетът ще обслужва и амбулаторни пациенти.

Апаратура

Центърът разполага с кардиохелтстейшън - апарат за автоматично описване на атеросклеротични плаки в каротидните артерии (хранещите мозъка). Това става неинвазивно, а апаратът комбинира ехограф и доплер. 

Биотезиометърът измерва вибрационната чувствителност при диабетна нефропатия чрез електроди, поставени на краката.

С друг апарат, наречен ендопат, се прави оценка на ендотелната функция. Ендотелът е вътрешната обвивка на съдовите стени и реагира най-рано с промени - много преди образумавенот на атеросклеротични плаки. Апаратът работи с промяна в наляганията, които се отчитат чрез поставяне на електроди на пръста. Тестът трае около 30 минути.

Апаратът за кардиовегетопатия измерва автономната функция на сърцето. Поставят се 6 електрода на гръдния кош ина всяка ръка и крак по един. Прави се дълъг ЕКГ запис и спектрален анализ на сърдечната честота, като се отчита нейната вариабилност - тя се променя при пациенти с диабет. С няколко проби се отчитат промени в артериалното налягане и сърдечната честота. По време на теста пациентът е по 10 минути в легнало и в изправено положение, като се отчитат промените в систолното налягане. Други показатели се измерват чрез натиск и чрез силата на дишането. Това подробно изследване дава представа за първите леки нарушения в автономната сърдечна функция, които не се усещат. Хванати на този етап, те са обратими. Терапия за това няма, превенцията е промяна в начина на живот.

С немидриатична фотокамера се прави оценка на промените в ретината. Немидриатична означава, че не се налага разширяване на зеницата. При голяма част от хората с предиабет има промяна в очните дъна. Със средствата на телемедицината тази информация се изпраща на офталмолог.

Екип

Ръководител на центърът е проф. д-р Здравко Каменов. В центъра работят шестима специалисти и 3 медицински сестри от Клиниката по ендокринология.

История

Центърът е изграден със средства, осигурени по Седма рамкова програма на ЕС. Изграждането му е с активното съдействие на директора на УМБАЛ "Александровска" доц. Константин Ангелов. То е продължение на 15-годишните усилия и работа на Клиниката по ендокринология. Превенцията като специално направление е застъпена в дейността й започва по инициатива на доц. Владимир Христов, бивш началник на клиниката ни и един от най-изявените ендокринолози у нас.  

Важно е пациентите да са наясно с това, а специалистите да намерят баланса в лечението на хипогонадизма. За да бъде безопасна тестостероновата терапия, тя трябва да се провежда контролирано, съобразно  индивидуалните специфики на болния - възраст, хронични заболявания и др.
​Лечението с тестостерон не увеличава риска от инфаркт и инсулт
default image
​Лечението с тестостерон не увеличава риска от инфаркт и инсулт

Хипогонадизмът е намаление или отпадане на една от функциите на тестисите - ендокринната (хормон...

​Лечението с тестостерон не увеличава риска от инфаркт и инсулт
Защо диабетът може да удари очите?
default image
Защо диабетът може да удари очите?

Захарният диабет има 2 вида усложнения - остри и хронични. Острите включват диабетната кетоацидоз...

Публикации

Защо диабетът може да удари очите?
Публикация
Защо диабетът може да удари очите?
 В риск ли съм от захарен диабет тип 2 - ТЕСТ
Публикация
В риск ли съм от захарен диабет тип 2 - ТЕСТ
 В риск ли съм от захарен диабет тип 2 - ТЕСТ
default image
В риск ли съм от захарен диабет тип 2 - ТЕСТ

FINDRISC1. Възраст□ Под 45 год. (0 точки)□ 45 - 54 год. (2 точки)□ 55 – 64 год. (3 точки)□ Над 64...

Кой може да се изследва превантивно за диабет в новия център на проф. Здравко Каменов
default image
Кой може да се изследва превантивно за диабет в новия център на проф. Здравко Каменов

С приоритет за участие в програмата на "Център за превенция на захарния диабет тип 2 и усложнения...