Последователи
Анелия Димитрова
Д-р Бахар Неждет Реджеб
Д-р Бахар Неждет Реджеб
Ендокринология и болести на обмяната
Ivana Dobreva
Ivana Dobreva
Студент по здравни грижи
д-р Диляна Стоянова
д-р Диляна Стоянова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Юлияна Дончева
д-р Татяна Димитрова Пашалийска
д-р Ани Моллова
д-р Ани Моллова
Общопрактикуващ лекар
д-р Светия Тужаров
д-р Лилия Стоянова