Последвани
проф. Димитър Масларов, дмн
проф. Димитър Масларов, дмн
Нервни болести / Неврология
проф. Петър  Петров
проф. Петър Петров
Акушерство и гинекология
д-р Анастас Стоянов
д-р Анастас Стоянов
Акушерство и гинекология
д-р Адил Кадъм
д-р Христо Мазнейков
д-р Христо Мазнейков
Ортопедия и травматология
д-р Любомир Цанков
д-р Любомир Цанков
Образна диагностика
Дафинка Пармакова
Дафинка Пармакова
Авиационна медицина
г-жа Румяна Георгиева
гл. ас. Веселка Гергова
д-р Христина Божинова-Димитрова