Описание

Българската педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия

Българската педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия.

С решение по ФД No 119 / 2008 на Пловдивския окръжен съд, Търговско отделение, от януари 2009 г. БПА е регистрирана по ЗЮЛНСЦ като сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българска Педиатрична Асоциация“ .

Печатен орган на БПА е списание „ПЕДИАТРИЯ“, което започва да излиза през 1961 година в 6 броя годишно. След 1990 г. продължава да излиза в 4 книжки годишно плюс суплимент.

От своето създаване до сега БПА е провела 12 национални конгреса с международно участие и много национални и регионални конференции.

БПА е редовен член на следните международни педиатрични организации:

  • Европейската педиатрична асоциация – ЕРА/UNEPSA, основана през 1975 г. в гр. Монтрьо, Швейцария. Сред подписите на основателите е и подписът на проф. Лора Бакалова – председател на Научното дружество по педиатрия по това време.
  • Европейската академия по педиатрия – EAP/UEMS. И през последните няколко години участваме активно в дейността на организацията.
  • Световната педиатрична асоциация – IPA, и организираните от нея световни педиатрични конгреси.
  • На 14 април 2010 г. БПА стана съучредител на Съюза на педиатричните асоциации от балканските страни. В това първо по рода си обединение влизат педиатричните организации на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Словения и Турция.
  • БПА е редовен член и на Съюза на българските медицински специалисти – СБМС, бивш Съюз на българските научни медицински дружества – СБНМД.

Банковата сметка на БПА за внасяне на чл. внос и други суми е:

Пощенска банка, Клон Централен – София

BIC: BPBI BGSF (БАНКОВ КОД)
IBAN: BG50 BPBI 7940 1043 5312 01 (БАНКОВА СМЕТКА)

Управителен съвет:

Председател:
проф. Владимир Пилософ


Членове на УС:
доц. П.Переновска
доц. Д.Калайков
проф. М.Бошева
проф. Ив.Иванов
доц. Ив.Гълъбов
доц. В.Калева
доц. В.Недкова
проф. П.Чакърова
д-р Ж.Стоичкова
д-р Ф.Спиридонова
д-р Пл.Филипов
д-р А.Паунов