За нас

Българската педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия

Българската педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия.

С решение по ФД No 119 / 2008 на Пловдивския окръжен съд, Търговско отделение, от януари 2009 г. БПА е регистрирана по ЗЮЛНСЦ като сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българска Педиатрична Асоциация“ .

Печатен орган на БПА е списание „ПЕДИАТРИЯ“, което започва да излиза през 1961 година в 6 броя годишно. След 1990 г. продължава да излиза в 4 книжки годишно плюс суплимент.

От своето създаване до сега БПА е провела 12 национални конгреса с международно участие и много национални и регионални конференции.

БПА е редовен член на следните международни педиатрични организации:

  • Европейската педиатрична асоциация – ЕРА/UNEPSA, основана през 1975 г. в гр. Монтрьо, Швейцария. Сред подписите на основателите е и подписът на проф. Лора Бакалова – председател на Научното дружество по педиатрия по това време.
  • Европейската академия по педиатрия – EAP/UEMS. И през последните няколко години участваме активно в дейността на организацията.
  • Световната педиатрична асоциация – IPA, и организираните от нея световни педиатрични конгреси.
  • На 14 април 2010 г. БПА стана съучредител на Съюза на педиатричните асоциации от балканските страни. В това първо по рода си обединение влизат педиатричните организации на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Словения и Турция.
  • БПА е редовен член и на Съюза на българските медицински специалисти – СБМС, бивш Съюз на българските научни медицински дружества – СБНМД.

Банковата сметка на БПА за внасяне на чл. внос и други суми е:

Пощенска банка, Клон Централен – София

BIC: BPBI BGSF (БАНКОВ КОД)
IBAN: BG50 BPBI 7940 1043 5312 01 (БАНКОВА СМЕТКА)

Управителен съвет:

Председател:
проф. Владимир Пилософ


Членове на УС:
доц. П.Переновска
доц. Д.Калайков
проф. М.Бошева
проф. Ив.Иванов
доц. Ив.Гълъбов
доц. В.Калева
доц. В.Недкова
проф. П.Чакърова
д-р Ж.Стоичкова
д-р Ф.Спиридонова
д-р Пл.Филипов
д-р А.Паунов

Публикации

Спешни мерки, необходими за действащо детско здравеопазване
Спешни мерки, необходими за действащо детско здравео...
Статия
Има спешна необходимост от Национална програма за оптимизиране на ваксинопрофилактиката
Има спешна необходимост от Национална програма за оп...
Статия