Описание

Консултативно-информационния център в Плевен е създаден от Българска Асоциация Диабет. Това е най-голямата диабетна асоциация в България. Подобни центрове има във всички области. През двайсеттте си години активна дейност асоциацията е успяла да подобри значително грижите за диабетиците в България, както и да информира за пътища и средства за лечение на диабет. В началото на своята дейност БА Диабет е обхващала само София, но с бързи темпове е достигнала национален обхват.

Ние в Плевен сме щастливи, че сме част от БА Диабет.