Описание

​Медицинският университет е едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.

Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.

Медицинският университет разполага с четири факултета – Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен и Факултет по обществено здраве, както и с Департамент по езиково обучение и спорт.