За нас

Центърът за трансфузионна хематология гр. Пловдив е най-големия районен кръвен център в България. Той е ключово лечебно заведение за здравеопазването, като ежедневно обслужва болничните структури в Пловдивска, Хасковската, Пазарджишката, Кърджалийската и Смолянската област.

РЦТХ - гр. Пловдив осигурява качествени и безопасни кръв и кръвни продукти на всички лечебни заведения със стационар в териториалния обхват, покриващ една пета от територията на Република България, като дейността се реализира от над 100 всеотдайни тясно специализирани медицински професионалисти.

Тук извършваме следните дейности:

  • Подбор и изследване на кръводарители;
  • Вземане, събиране, съхранение и преработка на кръв;
  • Диагностика и контрол на взетите кръв и кръвни съставки: кръвна група, резус фактор, антитела, хепатит В, хепатит С, СПИН и Луес.
  • Производство, съхраняване и поддържане на запаси от кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати;
  • Промоция и организиране на кръводаряването.
  • Осигуряване и разпределение на кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати в териториалния обхват на дейност на Центъра - лечебните заведения за болнична помощ.
  • Имунохематологична диагностика на пациенти