За нас

Аптеката работи с НЗОК, има наркотичен лиценз