За нас

Аптеката работи с НЗОК, с инсулини, скъпоструващи лекарства, има наркотичен лиценз. Работи с хомеопатични лекарствени средства